Tussenkomst RIZIV

Tegemoetkoming Brillen

R.I.Z.I.V.

Brillenglazen

 • De tegemoetkoming varieert naargelang de materie van de glazen, de afwijking die ze moeten corrigeren en de leeftijd.
 • Tegemoetkoming per glas
 • Glazen met minstens -8,25 of +8,25 dioptrie
 • Van 68.55 euro tot 225.33 euro
 • Glazen enkel terugbetaalbaar voor kinderen jonger dan 18 jaar
 • Van 39.36 euro tot 344.10 euro
 • Glazen enkel terugbetaalbaar voor 65-plussers
 • Van 72.03 euro tot 172.08 euro

Montuur

 • Kinderen jonger dan 18 jaar hebben recht op twee tegemoetkomingen van 27.07 euro voor het montuur.

Algemene voorwaarde

De afwijking van de ogen bedraagt minstens -8,25 of +8,25 dioptrie.

Uitzonderingen

Kinderen –18 jaar:

 • Twee tegemoetkomingen ongeacht de sterkte van de glazen,
 • De glazen kunnen enkel worden vergoed indien ze door uw oogarts zijn voorgeschreven,
 • De opticien bezorgt u een getuigschrift van aflevering + het voorschrift van de oogarts en met deze documenten kan het ziekenfonds de tegemoetkoming berekenen,
 • Hernieuwingtermijn: De glazen mogen hernieuwd worden als ze tenminste 0,5 dioptrie (in sfeer of cylinder) wijzigen ten overstaan van de vorige aflevering.

Volwassenen (+18 jaar tot 64 jaar):

 • Tegemoetkoming enkel en alleen indien de afwijking van uw ogen minimum -8,25 of +8,25 dioptrie bedraagt,
 • De glazen kunnen enkel worden vergoed indien ze door uw oogarts zijn voorgeschreven,
 • De opticien bezorgt u een getuigschrift van aflevering + het voorschrift van de oogarts en met deze documenten kan het ziekenfonds de tegemoetkoming berekenen,
 • Hernieuwingtermijn: Een nieuwe tegemoetkoming is steeds mogelijk indien er een verschil in sterkte met de vorige aflevering van minstens 0,5 dioptrie is ; als er geen verschil in sterkte is, is een hernieuwing pas mogelijk na 5 jaar.

65-plussers:

 • Tegemoetkoming enkel en alleen indien de afwijking van uw ogen minimum -4,25 of +4,25 dioptrie bedraagt, (enkel voor bi- of multifocale glazen).
 • De glazen kunnen enkel worden vergoed indien ze door uw oogarts zijn voorgeschreven,
 • De opticien bezorgt u een getuigschrift van aflevering + het voorschrift van de oogarts en met deze documenten kan het ziekenfonds de tegemoetkoming berekenen,
 • Hernieuwingtermijn: Een nieuwe tegemoetkoming is steeds mogelijk indien het verschil in sterkte met de vorige aflevering minstens 0,5 dioptrie bedraagt of na 5 jaar bij zelfde dioptrie als vorige aflevering.

Contactlenzen

Contactlenzen worden enkel vergoed in geval van:

 • Keratoconus,
 • Monoculaire afakie,
 • Anisometropie van 3 dioptrieën of meer,
 • Onregelmatig astismatisme,
 • Ametropie van meer dan -8.00 of +8.00 dioptrieën.

Hernieuwingstermijn:

Tussenkomst vanaf 1 dioptrie verschil na 1 jaar of zonder verwijzing in sterkte maar na periode van :

 • 5 jaar voor harde lenzen,
 • 3 jaar voor zachte lenzen.

Voor passen en aanpassen van de contactlenzen:

 • Eerste twee zittingen 36.42€
 • Volgende drie zittingen 43.23€

Zachte contactlenzen:

 • Sferische lenzen: 86.28€ per lens
 • Torische lenzen: 227.65€ per lens

Harde gasdoorlatende lens:

 • Sferische lenzen: 148.49€ per lens
 • Torische lenzen: 205.80€ per lens
 • Sclerale lens: 1010€ per lens

 

Website R.I.Z.I.V.