Verklarende woordenlijst

Wat is bijziendheid?

Bijziendheid - in vaktermen myopie - is een oogafwijking waarbij voorwerpen dichtbij goed en scherp worden gezien, terwijl voorwerpen op afstand niet duidelijk worden waargenomen. Bijziendheid, in vaktermen myopie, is de toestand van het gezichtsvermogen waarbij voorwerpen dichtbij duidelijk worden gezien, terwijl voorwerpen op afstand niet scherp worden waargenomen.

Wat is verziendheid?

Verziendheid, in vaktermen hypermetropie, is de toestand van het gezichtsvermogen waarbij onderwerpen op afstand doorgaans goed en scherp worden gezien. Voorwerpen dichtbij kunnen niet scherp worden waargenomen. Verziendheid - in vaktermen hypermetropie - is een oogafwijking waarbij voorwerpen op afstand doorgaans duidelijk worden waar­genomen, terwijl voorwerpen dichtbij wazig worden gezien.

Wat is presbyopie?

Presbyopie is een oogafwijking die ontstaat doordat de ooglens langzaam maar zeker het vermogen verliest om voorwerpen dichtbij scherp op het netvlies af te beelden. Meestal wordt deze afwijking hinderlijk merkbaar rond het veertigste levensjaar - het probleem van de "te korte armen" - als gevolg van het natuurlijk proces van ouder worden.

Wat is astigmatisme?

Astigmatisme is een oogafwijking die optreedt als de buitenkant van het oog - het hoornvlies - enigszins onregelmatig van vorm is waardoor een wazig zicht op alle afstanden ontstaat.

Hoe worden deze oogafwijkingen gecorrigeerd?

Bijziendheid, verziendheid, presbyopie en astigmatisme zijn oog­afwijkingen die normaal gesproken uitstekend optisch gecorrigeerd kunnen worden. Samen met uw opticien kiest u voor een bril of voor contactlenzen, afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.

Wat is amblyopie?

Amblyopie - ook wel "lui oog" genoemd is het onvermogen van één oog om het gezichtsvermogen volledig tot ontwikkeling te laten komen. Deze oogafwijking is niet volledig te corrigeren met een bril of contactlenzen. De oorzaak hiervan ligt in ieder geval niet aan de gezondheidstoestand van het oog. Amblyopie is meestal het gevolg van scheel zien of van een groot verschil tussen de sterkte van het ene oog en het andere.

Hoe wordt amblyopie behandeld?

Bij jonge kinderen wordt het goede oog "afgeplakt" om het luie oog de kans te geven zich te ontwikkelen. Bij oudere kinderen en bij volwassenen kunnen andere oogcorrectie-technieken worden toegepast.

Wat verstaat men onder scheel zien?

Strabismus - schele ogen - is een oogafwijking waarbij de ogen niet correct met elkaar samenwerken. Omdat hierdoor een verward beeld van de buitenwereld wordt waargenomen, sluiten de hersenen het beeld van het slechtste oog uit. Eén oog kan naar binnen gekeerd zijn (esotropie), naar buiten (exotropie), naar boven (hypertropie) of naar beneden (hypotropie) . In sommige gevallen kan dit ook beide ogen treffen.

Hoe wordt scheel zien behandeld?

De correctie van scheel zien zal vaak bestaan uit voorschrijving van een bril met prismatische glazen en met speciale oogoefeningen. In uitzonderlijke situaties kan een chirurgische ingreep noodzakelijk zijn.

Wat is glaucoom?

Glaucoom is een oogziekte waarbij door een te hoge druk van de vloeistof binnen in de oogbol- de oogdruk - de oogzenuw wordt beschadigd of zelfs vernietigd. Deze beschadiging kan leiden tot aanmerkelijk verlies van het gezichtsvermogen of zelfs tot blindheid, als de ziekte niet tijdig wordt behandeld. Glaucoom is één van de belangrijkste oorzaken van blindheid in de wereld.

Hoe wordt glaucoom behandeld?

Na onderzoek door uw oogarts krijgt u oog­druppeIs - eventueel aangevuld met medicijnen - voorgeschreven, om op effectieve wijze de oogdruk te verminderen. In sommige gevallen zal een medische ingreep noodzakelijk zijn.

Wat is cataract?

Als de normaal kristalheldere ooglens van uw oog troebel en ondoorzichtig wordt, is er sprake van cataract. Cataract komt voor in verschillende gradaties: van uiterst kleine troebele stipjes in de lens tot een nagenoeg volledig donkere ooglens waardoor een aanmerkelijk verlies van het gezichtsvermogen het gevolg is. Als de ooglens - die normaal kristalhelder is - troebel wordt, wordt dat cataract genoemd. Een troebele ooglens veroorzaakt wazig of vervormd zicht.

Hoe wordt cataract behandeld?

Tot het moment dat cataract acceptabel zien niet meer mogelijk maakt, kan een aangepaste bril het zicht helpen verbeteren. Ook contactlenzen kunnen een oplossing bieden. Als dit niet meer helpt, zal de ooglens operatief verwijderd moeten worden. Tijdens de operatie wordt meestal een zogeheten intraoculair lenstransplantaat in het oog ingebracht teneinde de natuurlijke lens te vervangen. Toch kan een aanvullende oog­correctie door middel van een bril of contactlenzen nodig zijn om het gezichtsvermogen volledig te herstellen.